Dịch vụ

Dịch vụ vận tải

Dịch vụ vận tải Trên nhu cầu thực tế của khách hàng, dịch vụ vận tải hàng hóa Đức Phương ra đời. Với hàng chục chiếc xe tải nặng, dịch vụ vận tải hàng hóa Đức Phương đã góp phần chính trong việc vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi các tỉnh/thành trong cả nước. Trên nhu cầu thực tế của khách hàng, dịch vụ vận tải hàng hóa Đức Phương ra đời. Với hàng chục chiếc xe tải nặng, dịch vụ vận tải hàng hóa Đức Phương đã góp phần chính trong việc vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi các tỉnh/thành trong cả nước.

Hotline

0988.338.238